“ชุดทดสอบไวรัสอย่างง่าย” ของบริษัทร่วมทุนในม.โอซาก้า ที่ทดสอบไวรัสโคราน่าได้เร็วกว่าและง่ายกว่าวิธี PCR!

“ชุดทดสอบไวรัสอย่างง่าย” ของบริษัทร่วมทุนในม.โอซาก้า ที่ทดสอบไวรัสโคราน่าได้เร็วกว่าและง่ายกว่าวิธี PCR!

ชุดทดสอบไวรัสอย่างง่ายบริษัทร่วมทุนในมโอซาก้า

ชุดทดสอบไวรัสอย่างง่ายบริษัทร่วมทุนในมโอซาก้า

บริษัท VisGene ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยโอซาก้า ได้ทำพัฒนาชุดทดสอบไวรัสโคโรน่าขึ้นมา โดยเป็นชุดทดสอบอย่างง่ายที่สามารถใช้ง่ายและรู้ผลเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว โดยแต่เดิมบริษัทนี้ได้มีการพัฒนาชุดทดสอบไข้เลือดออกอย่างง่าย ซึ่งมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้อาการแย่ลงจากการตรวจพบช่วงแรก ๆ

ปัจจุบันการตรวจสอบหาไวรัสโคโรน่าใช้วิธีการ PCR แต่ทว่าวิธีนี้ใช้เวลาตรวจสอบแต่ละครั้งถึง 6 ชั่วโมง และจำนวนครั้งในการทดสอบต่อวันก็มีจำกัดด้วย

ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งเน้นการทดสอบอย่างง่ายที่เรียกว่า “วิธีการทดสอบโคมาโทกราฟฟี” (Chromatography) ซึ่งเป็นการแยกสารผสมออกจากกัน โดยอาศัยหลักการละลายและการดูดซับที่แตกต่างกันของสาร ทำให้การเคลื่อนที่ผ่านตัวดูดซับแตกต่างกัน เป็นผลให้สามารถแยกสารผสมออกจากกันได้

ตัวแทนกรรมการบริหารของบริษัท VisGene คุณ ไคฮะทซึ คุนิฮิโระ กล่าวว่า ชุดสอบอย่างง่ายนี้ใช้เวลาเพียง 15 นาทีเท่านั้นก็รู้ผล โดยวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบนั้น จะทำโดยการหยดสารทดสอบสำหรับตรวจหายีนของไวรัสลงบนเมมเบรน (กระดาษ) หลังจากที่หยดสารทดสอบลงในชุดทดสอบแล้ว รอประมาณ 5-6 นาที ในกรณีที่มีการติดเชื้อไวรัสจะมีเส้นปรากฏขึ้นมาภายใน 15 นาที ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยสายตาว่าติดเชื้อหรือไม่ โดยตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา หากสามารถนำไปใช้งานได้จริง สถาบันการแพทย์ก็สามารถนำชุดทดสอบนี้ไปตรวจจับหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ด้วย ดังนั้นเพื่อความแม่นยำในการนำไปใช้งานจริง จึงต้องมีการเก็บตัวอย่างโดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่ายนี้เป็นจำนวนมาก

 

ทั้งนี้ตัวแทนกรรมการบริหารของบริษัทก็มีความคาดหวังว่า หากชุดทดสอบอย่างง่ายนี้สามารถพัฒนาได้ทัน ก็อาจจะช่วยคัดกรองผู้ติดเชื้อบนเรือที่กำลังเป็นปัญหาตอนนี้อยู่ก็ได้ แต่ว่าในขั้นตอนการพัฒนาขั้นสุดท้าย จะต้องใช้เชื้อไวรัสปอดบวมชนิดใหม่จากรัฐบาลมาทดสอบอีกครั้ง ซึ่งน่าจะกินเวลามากกว่า 6 เดือน กว่าจะสามารถนำมาใช้จริงได้…

สล็อตเว็บตรง

0 ตอบกลับไปที่ ““ชุดทดสอบไวรัสอย่างง่าย” ของบริษัทร่วมทุนในม.โอซาก้า ที่ทดสอบไวรัสโคราน่าได้เร็วกว่าและง่ายกว่าวิธี PCR!”